Medarbeidersamtalen 2.0

Boken som gir deg alt du trenger å vite for en bedre medarbeidersamtale.

Forfatteren av boken Medarbeidersamtalen 2.0 har jobbet med å styrke effekten av dette verktøyet i mer enn 300 norske virksomheter.

Si farvel til det gamle forhøret og lær deg hvordan du kan:

  • forankre og styrke dine oppgaver i relasjonen til dine medarbeidere
  • forbedre medarbeidersamtaler, lederstil og medarbeiderutvikling
  • få en mer profesjonell og systematisk tilnærming til din neste medarbeidersamtale

Emner i Medarbeidersamtalen 2.0 som belyses nærmere

Om medarbeidersamtalen

Om medarbeidersamtalen før og nå, formålet og hvordan disse samtalene kan være en viktig faktor for virksomhetens utvikling og vekst.

Forankring, design av prosess og valg av temaer

Her starter vi arbeidet med å gå fra Medarbeidersamtalen 1.0 til versjon 2.0 med introduksjon av 4 nye elementer som vil skape grunnlaget for en bedre medarbeidersamtale.

Forberedelser

I virksomheter som ønsker å ta medarbeidersamtalen opp til nivå 2.0 får du nå informasjon om hvordan du som leder skal forberede deg best mulig, MEN også hva medarbeideren bør gjøre FØR medarbeidersamtalen finner sted.

Gjennomføring av samtalen

Nå får du konkrete tips og verktøy som vil gi deg et bedre grunnlag for å gjennomføre medarbeidersamtalen i versjon 2.0. Husk, en medarbeider har sine forventninger til samtalen. La oss overgå de.

Oppfølging

Å følge opp medarbeidersamtalen vil være like viktig som selve samtalen, og du vil her få informasjon om hva du og medarbeideren skal gjøre når dere har gjennomført Medarbeidersamtalen 2.0.

Omtalt i:

– Medarbeidersamtalen, som nesten alle bedrifter gjennomfører med sine ansatte, er trolig det mest forsømte lederverktøyet i norsk næringsliv, sier Rune Semundseth, leder av bedriften Businessmastering og forfatter av Medarbeidersamtalen 2.0. 
Les mer
– Etter å ha sett gjennom 500 skjemaer for medarbeidersamtaler hos bedrifter, kan Semundseth fastslå at ingen av dem inneholder noe om tilhørighet. 
Les mer – Les også spalten «Derfor bok» fra Ukeavisen Ledelse.

Forfatter Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap.

«Det handler om å stille de gode spørsmålene, spørsmålene som skaper kraft, mening og indre motivasjon.»

– Rune Semundseth

Scroll to Top